Razpis volitev v organe kluba in za svetnika ŠOLS in ŠKISDragi član/draga članica,
Upravni odbor Kluba študentov občine Piran je na svoji redni seji razpisal volitve za:
eno (1) mesto za predsednika/co Kluba študentov občine Piran,
štiri(4) mesta za člane/članice Upravnega odbora,

tri (3) mesta za člane/članice Nadzornega odbora,

eno (1) mesta za člane/članice Častnega razsodišča.

Na razpisano mesto lahko kandidirajo člani/članice KŠOP-a s potrjenim statusom študenta za tekoče študijsko leto.
Obvezne sestavine kandidature:

• Mesto v organ, za katero se kandidat poteguje

• Ime in priimek kandidata/ke,

• Datum in kraj rojstva,

• Telefonska številka

• Naslov stalnega prebivališča,

• Potrdilo o statusu študenta za tekoče študijsko leto

• Izobraževalna ustanova, letnik in smer študija

• Podpisana izjava kandidata/kandidatke, da ni član/članica izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka,

• Izjavo o kandidaturi z lastnoročnim podpisom.

Kandidaturo lahko vložite do vključno 15.12.2023 preko pošte na Fazanska 1, 6320 Portorož (upošteva se kandidature, ki so prispele do predpisanega datuma).

Več informacij o postopku volitev je na voljo v Statutu in Volilnem pravilniku, ki sta objavljena na spletnih straneh društva. Volitve bodo izvedene na Rednem občnem zboru, dne 30.12 2023, v prostorih Kluba študentov občine Piran (Fazanska 1). V primeru izrednih okoliščin bodo volitve izvedene preko aplikacije Zoom. Volitve v organe pa bodo potekale preko aplikacije Election runner.

Vljudno te vabimo, da razmisliš o možnosti kandidature oz. da se udeležiš volitev.

Predsednica Kluba študentov občine Piran

Anamarija Bažec

Datum objave:
10.12.2023