Razpis

 

Razpis volitev v organe kluba in za svetnika ŠOLS in ŠKIS

 

Dragi član/draga članica,

Upravni odbor Kluba študentov občine Piran je na svoji redni seji razpisal volitve za:

eno (1) mesto za predsednika/co Kluba študentov občine Piran,

štiri(4) mesta za člane/članice Upravnega odbora,

tri (3) mesta za člane/članice Nadzornega odbora,

tri (3) mesta za člane/članice Častnega razsodišča.

Na razpisano mesto lahko kandidirajo člani/članice KŠOP-a s potrjenim statusom študenta za tekoče študijsko leto.

Obvezne sestavine kandidature: 

• Mesto v organ, za katero se kandidat poteguje

• Ime in priimek kandidata/ke,

• Datum in kraj rojstva, 

• Telefonska številka 

• Naslov stalnega prebivališča, 

• Potrdilo o statusu študenta za tekoče študijsko leto 

• Izobraževalna ustanova, letnik in smer študija 

• Podpisana izjava kandidata/kandidatke, da ni član/članica izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka, 

• Izjavo o kandidaturi z lastnoročnim podpisom.

Kandidaturo lahko vložite do vključno 30.10.2022 preko pošte na Fazanska 1, 6320 Portorož (upošteva se kandidature, ki so prispele do predpisanega datuma). 

Več informacij o postopku volitev je na voljo v Statutu in Volilnem pravilniku, ki sta objavljena na spletnih straneh društva. Volitve bodo izvedene na Rednem občnem zboru, dne 31.10 2022, v prostorih Kluba študentov občine Piran (Fazanska 1). V primeru izrednih okoliščin bodo volitve izvedene preko aplikacije Zoom. Volitve v organe pa bodo potekale preko aplikacije Election runner.

Vljudno te vabimo, da razmisliš o možnosti kandidature oz. da se udeležiš volitev.

Predsednica Kluba študentov občine Piran

Urša Malačič


Datum objave:

18.10.2022