DOBRODOŠLI NA STRANI KLUBA ŠTUDENTOV OBČINE PIRAN!

Klub študentov občine Piran je društvo, ki podpira delovanje, promocijo in povezovanje druženj mladih s
sedežem v Občini Piran ter pomoč pri uresničevanju skupnih interesov na raznih področjih. KŠOP spodbuja sodelovanje z ostalimi študentskimi klubi in sorodnimi organizacijami, skrbi za obštudijske dejavnosti članov, zastopanje študentskih interesov in sodelovanje v javnem življenju regije. Kot večina študentskih klubov, KŠOP predstavlja osnovo za sodelovanje mladih v lokalnih skupnostih. Pravtako zastopa interese in aktivnosti mladih
ter ima pravico do podajanja mnenj v vseh zadevah, ki se obravnavajo v občinskih organih in zadevajo mlade.


Spletna stran, ki je pred vami nudi informacije o delovanju in razvoju kluba študentov občine Piran.Urša Malačič, predsednica KŠOP


Koledar bližnjih dogodkov